Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

marzec

28

2019

KONKURS HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY Dziedzictwo kulturowe w regionie

28 marzec 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

KONKURS
HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY
Dziedzictwo kulturowe w regionie – "Ocalić od zapomnienia. Sucha Beskidzka i okolice"
 
             Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę krajoznawczą na temat Suchej Beskidzkiej i okolic ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, przyrodniczych i turystycznych.

Literatura konkursowa – seria mini przewodników po Suchej Beskidzkiej:
Położenie geograficzne, wyd. 2015,  nr 10.
Państwo suskie, wyd. 2015, nr 11
Zabudowa zabytkowa i tradycyjna, wyd. 2015, nr 12
Świat zwierząt, wyd. cyfrowe 2015, nr 13
Świat roślin, wyd. cyfrowe 2015, nr 14

* mini przewodniki są dostępne w wersji elektronicznej (format: pdf) na stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka:
http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/58230/159876/KOLEJNE_MINI_PRZEWODNIKI_PO_SUCHEJ_BESKIDZKIEJ.html
tytuł artykułu: Kolejne mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej
Z wersji drukowanej wydawnictwa można skorzystać na miejscu w siedzibie  Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej przy  ul. Zamkowej 1 – Punkt Informacji Turystycznej. 
 
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i trzeciej klasy szkół gimnazjalnych z terenu miasta Sucha Beskidzka i powiatu suskiego. 
3. Każda ze szkół może wytypować maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii konkursowej, na podstawie wcześniej przeprowadzonych eliminacji. 
4. Karty zgłoszeń uczniów  wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć osobiście do Miejskiego Ośrodka Kultury–Zamek w terminie do dnia 19 kwietnia br. (piątek)  lub przesłać skanem na adres e-mail
MOK-Zamek: moksekretariat@vp.pl lub Muzeum Miejskiego muzeum@sucha-beskidzka.pl
5. Miejsce i termin konkursu: konkurs odbędzie się w dniu 30 kwietnia (wtorek)  o godz. 9.00 w Sali Rycerskiej suskiego zamku, przy ul. Zamkowej 1.
6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów uczestników konkursu. 
7. Charakter konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  1. 1-6 klasy szkoły podstawowej
  2. 7-8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasa szkół gimnazjalnych.
Konkurs polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 15 pytań zróżnicowanych pod względem stopnia trudności, odpowiednio dla każdej kategorii. 
8. Na rozwiązanie testu przeznacza się 20 minut. 
9. Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich spraw nie ujętych w regulaminie podejmie wspólnie obradująca Komisja Konkursowa.
10. Komisja przyzna nagrody książkowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 
11. Ochrona danych osobowych:
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informuje się, iż:
 
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej – organizatorzy konkursu historyczno-geograficznego.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  33 874 95 54, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu historyczno - geograficznego. Podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych  jest wyrażenie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ww. konkursu lub do czasu cofnięcia zgody lub wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub podmioty, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości Pani/Pana udziału w organizowanych wydarzeniach.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 
Organizatorzy:
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax 33 874 26 05,
e - mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
Miejski Ośrodek Kultury – Zamek, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax 33 874 13 03
www.zameksuski.pl, e mail: moksekretariat@vp.pl

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO