Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

wrzesień

29

2017

10 LAT DZIAŁALNOŚCI MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

29 wrzesień 2017

Muzeum jako instytucja gromadząca i chroniąca świadectwa dziedzictwa narodowego, stanowi jeden z ważniejszych elementów współczesnej cywilizacji i kultury. Dokumentuje zarówno trwałość, jak i ewolucję ludzkich osiągnięć twórczych, kształtuje wiedzę o świecie, pobudza i pielęgnuje ciekawość poznawczą, pogłębia wrażliwość estetyczną i emocjonalną, promuje postawy patriotyczne. Rola muzeum w budowaniu kapitału kulturowego jest zatem niezwykle istotna.

 

 

 
Dokładnie 15 września 2017 roku mija dziesięć lat od dnia, w którym w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W ciągu dekady ta najmłodsza z samorządowych instytucji kultury w mieście i jedyna o statusie muzeum na terenie powiatu suskiego wpisała się już na stałe w jego kulturowy krajobraz, kształtując tożsamość regionalną lokalnej społeczności i stanowiąc sporą atrakcję zarówno dla turystów odwiedzających Suchą jak i samych jej mieszkańców.
O tym, że w Suchej Beskidzkiej, mieście o sporych tradycjach historycznych, a od bez mała czterech stuleci głównym ośrodku administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym regionu, brakuje instytucji, która w profesjonalny sposób zajmowałaby się gromadzeniem, dokumentowaniem i odpowiednim udostępnianiem śladów przeszłości, i że powinna ona powstać, mówiono już od dawna. Jednak do realizacji tych planów doszło dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to Sucha, w 2005 roku, obchodziła 600-lecie swojego istnienia jako osady powstałej na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnego księstwa oświęcimskiego. Rok po jubileuszowych obchodach, w dniu 24 października 2006 roku, Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej na wniosek Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i nadania mu Statutu, przeznaczając na jego siedzibę miejsce, które nadawało się do tego celu w sposób naturalny i oczywisty – pomieszczenia południowo-wschodniego skrzydła renesansowego zamku suskiego, stanowiącego od wieków serce i dumę miasta. To właśnie tutaj, w 2 poł. XIX wieku, za sprawą hr. Aleksandra Branickiego, ówczesnego właściciela zamku oraz dóbr suskich, została zgromadzona i udostępniona naukowcom oraz miłośnikom historii i sztuki wspaniała kolekcja biblioteczno-muzealna znana jako „Zbiory biblioteczno-muzealne Branickich i Tarnowskich”, uznawana do wybuchu II wojny światowej za jedną z najcenniejszych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W okresie zaborów stanowiła ona miejsce, w którym „czuć” było ducha dawnej Polski, a i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, wciąż pozostawała nieocenioną skarbnicą wiedzy dla korzystających z jej zasobów naukowców oraz pasjonatów historii i kultury.
Ustanowienie siedziby muzeum miejskiego w tym właśnie miejscu spięło symboliczną klamrą stare i nowe czasy, ponownie podkreślając wyjątkową rolę zamku jako miejsca, w którym szacunek dla przeszłości i tradycji jest wartością szczególną. Od początku swojego istnienia muzeum skupia się na realizacji celów i zadań, określonych w Statucie a także  ustawach: o muzeach, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości i miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej oraz postaw społecznych. Cele te realizuje poprzez działalność bieżącą i stałe udostępnianie zbiorów zwiedzającym, organizację różnotematycznych wystaw czasowych, opracowywanie i publikację wydawnictw regionalnych, a także prowadzenie na szeroką skalę działalności edukacyjnej. Muzeum na bieżąco współpracuje z innymi placówkami muzealnymi, naukowymi, oświatowymi oraz stowarzyszeniami NGO.
 

Barbara Woźniak

Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

żródło http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/58230/182158/10_LAT_DZIALALNOSCI_MUZEUM_MIEJSKIEGO_SUCHEJ_BESKIDZKIEJ.html

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO