Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

luty

09

2012

Oferta zatrudnienia subsydiowanego w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej

09 luty 2012

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej otrzymało pozytywną rekomendację z projektu "Konserwator", na zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego dla Pomocnika Inwentaryzatora w Pracowni Digitalizacji Zbiorów. Osoby zainteresowane, do dnia 22 lutego br. mogą składać swoje oferty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków lub do: Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31, I. p. pok. nr 13 lub do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka (I p. pok. nr 6). Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym, znajduje się na stronie internetowej www.wup-krakow.pl. W drodze konkursu zostanie wyłoniona jedna osoba, która w ramach zatrudnienia subsydiowanego od kwietnia br. przez okres szeŚciu miesięcy będzie współpracować z Inwentaryzatorem muzealnym przy digitalizacji archiwaliów oraz zabytków architektury i sztuki. "Konserwator" to programem aktywizacji zawodowej, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób pozostających bez zatrudnienia. Jest adresowany do osób niepracujących bez doŚwiadczenia zawodowego, w tym do osób niepełnosprawnych, mających trudnoŚci ze znalezieniem pracy. Uczestnictwo w programie jest szansą na uzyskanie doŚwiadczenia zawodowego oraz utrwalenia i nabycia nowych umiejętnoŚci.

Rekrutacja w ramach zatrudnienia subsydiowanego na stanowisko

"Pomocnik Inwentaryzatora w Pracowni Digitalizacji Zbiorów"

Miejsce zatrudnienia: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1,
34-200 Sucha Beskidzka, tel/.fax. 33 874 26 05 wew. 22 lub 23 (od wt. do sob.).
www.muzeum.sucha-beskdizka.pl , e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl

Jeżeli jesteŚ zainteresowany ofertą , zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu:

  1. Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, który znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl, Pamiętaj o załączeniu oŚwiadczeń (OŚwiadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , OŚwiadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia) i kserokopii dowodu osobistego. Przed wypełnieniem zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji , w którym znajdziesz także zasady uczestnictwa w projekcie.
  1. Dostarcz wypełniony formularz wraz załącznikami: do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (lub PUP-u właŚciwego dla Twojego miejsca zamieszkania) lub Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w terminie do 22 lutego 2012 r. (Uwaga!: do Muzeum Miejskiego można dostarczyć dokumenty od wtorku do soboty do godz. 13.00, w poniedziałki i niedziele muzeum jest nieczynne).

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie, podpiszesz umowę na okres szeŚciu miesięcy. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu bądź mailowo (o ile to możliwe z Twojej strony). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1 pokój 315 (tel. 12/ 61 98 433).

Inne oferty zatrudnienia subsydiowanego i staży w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl w zakładce dotyczącej programu KONESERWATOR.

W sprawach uczestnictwa w projekcie można kontaktować się z głównym realizatorem projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach1, pok. 315 osobiŚcie, telefonicznie (0-12/61-98-433) mailowo: konserwator@wup-krakow.pl.

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie "KONSERWATOR
  2. OFERTA - Pomocnik inwentaryzatora w pracowni digitalizacji zbiorów muzealnych
  3. Formularz zgłoszeniowy
  4. OŚwiadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. OŚwiadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia
  6. Inne oferty zatrudnienia subsydiowanego i staży w ramach Programu

Czytaj również:

  1. strona internetowa WUP w Krakowie