Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

marzec

12

2014

KONKURS HISTORYCZNO - GEOGRAFICZNY DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SUCHA BESKIDZKA i OKOLICE"

12 marzec 2014

 

Organizatorzy:

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax 33 874 26 05
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl,  e - mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
Miejski OŚrodek Kultury – Zamek, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax. 33 874 13 03 www.zameksuski.pl, e mail: mok@zameksuski.pl
 
Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę krajoznawczą na temat Suchej Beskidzkiej
i Powiatu Suskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, przyrodniczych i turystycznych.

Literatura konkursowa:

1.  Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej: 1. Sucha Beskidzka w pigułce, 2. śladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej, 3. Zespół zamkowo- parkowy, 4. Zespół koŚcielno-klasztorny, 5. śladami sławnych Suszan, red. Barbara Woźniak, teksty: Marcin LeŚniakiewicz, wyd. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 2013 r.
*wydawnictwa można nabyć w siedzibie: Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 19 lub skorzystać na miejscu: w Bibliotece Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego przy ul. Piłsudskiego 23 lub w dziale Głównego Inwentaryzatora Muzeum.

2.  Kalendarz Babiogórski 2013: Wędrówki po Babiogórskich Gminach, Opisy szlaków, mapy informacje, red. Janusz Kociołek, teksty: Marcin LeŚniakiewicz, Janusz Kociołek,
wyd. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 2012 r.
*wydawnictwo można nabyć w Urzędzie Miejskim Suchej Beskidzkiej 19 (Biuro Obsługi Mieszkańców),
 ul. Mickiewicza 19 lub skorzystać na miejscu w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1
(Dział Głównego Inwentaryzatora) lub Bibliotece Suskiej im dra Michała Żmigrodzkiego.

Zasady konkursu:

1.Konkurs jest organizowany w ramach Suskiej Majówki 2014.
2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Sucha Beskidzka i Powiatu Suskiego.
3.Każda ze szkół może wytypować maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii konkursowej, na podstawie wczeŚniej przeprowadzonych eliminacji.
4.Karty zgłoszeń uczniów należy dostarczyć osobiŚcie do Miejskiego OŚrodka Kultury–Zamekw terminie do dnia 28 kwietnia br. lub przesłać na adres e-mail MOK-Zamek: mok@zameksuski.pl
5.Miejsce i termin konkursu: konkurs odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. (Środa) o godz. 9.00 w Sali Rycerskiej suskiego zamku, przy ul. Zamkowej 1.
6.Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów uczestników konkursu.
7.Charakter konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach dla szkół: podstawowych i gimnazjalnych i polegać będzie na rozwiązaniu testu, składającego się z 15 pytań zróżnicowanych pod względem stopnia trudnoŚci odpowiednio dla każdej kategorii.
8.Na rozwiązanie testu przeznacza się 20 minut.
9.Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich spraw nie ujętych w regulaminie podejmie wspólnie obradująca Komisja konkursowa.
10.Komisja konkursowa przyzna dyplomy i nagrody w formie wydawnictw książkowych dla laureatów
I, II i III miejsca.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia