Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

luty

04

2014

Rekrutacja osób do projektu

04 luty 2014

Wnioski Muzeum Miejskiego i Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej na organizację zatrudnienia subsydiowanego oraz stażu dla osób pozostających bez zatrudnienia złożone do projektu „Konserwator” zostały wysoko ocenione. W ten sposób w bieżącym roku pracę na terenie zespołu zamkowo – parkowego zyska aż 7 osób: 4 z bieżącej edycji projektu i 3 z ubiegłorocznej (tzw. Ścieżka poprzedzająca).

Zgodnie z zasadami projektu, osoby te zostaną zatrudnione na pięć miesięcy: cztery jako Pracownicy gospodarczy w parku zamkowym, a dwie w Pracowni digitalizacji zbiorów suskiego muzeum na stanowiskach: Pomocnik Inwentaryzatora i Archiwista. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, również w ramach bieżącej edycji projektu zyskało jedno miejsce na trwający sześć miesięcy staż zawodowy dla jednego Przewodnika w Dziale Regionalnym „Domek Ogrodnika”.

Planowane zatrudnienie rozpocznie się po przeprowadzonej procedurze konkursowej. Osoby chcące aplikować na ww. stanowiska, przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego powinny zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (OŚwiadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz OŚwiadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, a także ksero dowodu osobistego) można:

 • złożyć na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Pl. Na Stawach 1 parter),
 • złożyć w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem zamieszkania (niezależnie od tego czy osoba jest zarejestrowana w nim czy nie)
 • złożyć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (al. SolidarnoŚci 5-9)
 • złożyć w Centrum Informacji i i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu (ul. Węgierska 146)
 • wysłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, z dopiskiem projekt KONSERWATOR.

W dniu 3 lutego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rusza rekrutacja, która trwać będzie do dnia 14 lutego. Wysyłając formularz pocztą należy pamiętać, że decyduje data wpływu do WUP Kraków. Formularze, które dotrą do WUP po 14 lutego br. będą odrzucone ze względów formalnych.

 

Oferty pracy:

 1. Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej - stanowisko:  Pomocnik inwentaryzatora zbiorów (1 miejsce pracy)
 2. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej - stanowisko: Robotnik gospodarczy (2 miejsca pracy)
 3. Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej - stanowisko: stażysta  Przewodnik w dziale regionalnym Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej mieszczącego się w „Domku Ogrodnika” (1 miejsce pracy)

Zatrudnienie subsydiowane z tzw. „Ścieżką poprzedzającą" na 2014 rok (zatrudnienie jest poprzedzone szkoleniem przygotowującym do wykonywania czynnoŚci na oferowanym stanowisku pracy):

 1. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej - stanowisko:  Robotnik gospodarczy (2 miejsca pracy)
 2. Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej - stanowisko:  Archiwista w Pracowni Digitalizacji Muzeum (1 miejsce pracy)

 Miejscem pracy wszystkich ofert będzie Zespół zamkowo-parkowy w Suchej Beskidzkiej.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do projektu KONSERWATOR prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Do pobrania:

 1. Ofery pracy
 2. Regulamin uczestnictwa w projekcie „KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających     bez zatrudnienia"

 3. Formularz zgłoszeniowy pdf lub word

 4. OŚwiadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 5. OŚwiadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

 6. Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 

 7. Karta oceny merytorycznej: zatrudnienie subsydiowane oraz staż