Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

czerwciec

19

2013

Otwarcie wystawy historycznej - FUNDACJE KOMOROWSKICH I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SUCHEJ

19 czerwciec 2013

Obrazek

W sobotnie popołudnie 15 czerwca br. w sali rycerskiej suskiego zamku miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej", którą przygotowało Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie wspierania działań muzealnych.
 

W historyczną atmosferę wprowadził licznie zebranych na sali goŚci występ Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, który w swoim wystąpieniu powitał wszystkich przybyłych na otwarcie i podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie ekspozycji.  Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Barbara Woźniak przedstawiła założenia wystawy i krótko omówiła znajdujące się na niej eksponaty oraz zaprosiła na premierę filmu historycznego pt. „Przez stulecia. Z dziejów Suchej i państwa suskiego", nakręconego specjalnie na tę okazję. Po zakończeniu emisji filmu wykład wygłosił ks. prof. Kazimierz Łatak, który przybliżył dzieje rodziny Komorowskich w oparciu o annały opactwa krakowskiego kanoników regularnych laterańskich. Na zakończenie otwarcia miała miejsce prezentacja Serca Dzwonu Zygmunta. W tematykę wprowadził zebranych ks. Prałat Zdzisław Sochacki, Proboszcz Parafii Archikatedralnej pw. Św. Stanisława BM i Św. Wacława na Wawelu, a następnie głos zabrali Dzwonnicy: Andrzej Bochnak, który przedstawił prezentację pt. „Dzwon Zygmunta, technika i konstrukcja", oraz Witold Szczygieł, który opowiedział o służbie i zwyczajach Dzwonników. Cała uroczystość otwarcia odbywała się w asyście Krakowskiej Chorągwi Husarskiej pod dowództwem Rotmistrza Mieszko Janasa z Krakowa.

Wystawa pt. „Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej" przedstawia historię dwóch najcenniejszych zespołów zabytkowych: zamkowo-parkowego i koŚcielno-klasztornego. W komnatach muzeum zaprezentowane zostały cenne dzieła sztuki w postaci malarstwa, rzeźby, licznych pamiątek, dokumentów i archiwaliów związanych z historią miejscowoŚci, zamku i parafii od XVII do XIX wieku, a więc do momentu, w którym w wyniku przemian ustrojowo-gospodarczych przestało istnieć „państwo suskie", którego głównym twórcą był Piotr Komorowski. Walor ekspozycji podkreŚlają wizerunki przedstawicieli rodów Komorowskich i Wielopolskich, do których należała Sucha, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Miejskiego w Żywcu. Ciekawostką wystawy są dwa najważniejsze źródła do historii Żywiecczyzny oraz naszego regionu, tj. Dziejopis żywiecki Andrzeja Komonieckiego, udostępniony przez Muzeum Miejskie w Żywcu oraz Kronika żywiecka ks. Franciszka Augustina, będąca kontynuacją Dziejopisu, którą wypożyczyło Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu. W formie plansz historycznych oraz prezentacji multimedialnej na ekranie dotykowym w interesujący sposób przedstawiona została historia najdawniejszego osadnictwa w dorzeczu Środkowej Skawy, zmiany granic oraz historia rodów szlacheckich, w posiadaniu których znajdowały się dobra suskie. Niewątpliwą atrakcją wystawy stało się Serce Dzwonu Zygmunta, które po pęknięciu w 1865 roku zostało poddane rekonstrukcji w Zakładach Górniczo-Hutniczych Aleksandra hr. Branickiego w Suchej. Ten ważny dla naszej historii narodowej obiekt został udostępniony przez Parafię Archikatedralną pw. Św. Stanisława BM i Św. Wacława na Wawelu wraz z pamiątkami i reprodukcjami, pochodzącymi z Muzeum ślusarstwa im. Marcina Mikuły w świątnikach Górnych.

Istotnym elementem wystawy są plansze z koncepcjami architektonicznymi poszczególnych faz rozbudowy zamku suskiego autorstwa Marka Kołodziejczyka oraz prezentacje multimedialne poŚwięcone historii zamku i parafii, opracowane przez Monikę Lato i Annę Spyrczyńską. Oprawę multimedialną wystawy przygotował Andrzej Strączek, opracowanie graficzne Maciej Hojda, charakterystykę dokumentów związanych z historią fundacji parafii suskiej Edward Sochacki, a aranżację plastyczną Rafał Lenart. Bardzo ważnym dopełnieniem ekspozycji stał się film historyczny pt. „Przez stulecia. Z dziejów Suchej i >państwa suskiego<" oparty na scenariuszu  Marcina LeŚniakiewicza. Zdjęcia i montaż są dziełem Adama Wróbla, muzykę napisał Rafał Boczek. Warto podkreŚlić, że całość prac związanych z wystawą - ekspozycja, film, publikacja, prezentacje multimedialne - zostały zaplanowane, przygotowane i wykonane przez rodowitych suszan, specjalistów z różnych dziedzin „od zawsze" związanych z naszym miastem, według projektu Barbary Woźniak.

Osobno potraktowana została historia parafii suskiej, nierozerwalnie związana z zakonem kanoników regularnych laterańskich. Niezwykle cenne dla dziejów suskiego koŚcioła dokumenty i archiwalia udostępnione zostały przez parafię pw. Bożego Ciała w Krakowie i parafię pw. Nawiedzenia NajŚwiętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej. Zawierają one m.in. opis fundacji Piotra Komorowskiego oraz historię parafii do czasów jej kasaty wskutek reform józefińskich. Są to m.in. Księga Bractwa NajŚwiętszego Sakramentu i Pięciu Ran Jezusa Chrystusa, Księga Cudów Św. Stanisława Kaźmierczyka, Liber Memorabilium parafii suskiej, metryki chrztów, zaŚlubin, urodzin i Śmierci mieszkańców państwa suskiego od XVII do XIX w. oraz liczne dzieła z Biblioteki Kanoników Regularnych Laterańskich, datowane na XVI, XVII i XVIII w.

Wystawie towarzyszy publikacja pt. Panowie suskiego zamku autorstwa Marcina LeŚniakiewicza - pierwsze opracowanie zawierające biogramy wszystkich właŚcicieli suskiej rezydencji. Dziełem sztuki o szczególnym znaczeniu dla historii parafii suskiej, które zostało zaprezentowane na ekspozycji, jest siedemnastowieczna ikona Madonny z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, zwana w miejscowej tradycji Matką Bożą Jagodną, która w ostatnim czasie została poddana gruntownej konserwacji technicznej i estetycznej wraz z portretem Aleksandra hr Branickiego. Prace konserwacyjne  przeprowadziła Pracownia NECNE w Krakowie - Pani Agnieszka Tanistra-Różanowska. Wątek ikoniczny został wzbogacony kolekcją ikon starocerkiewnych z prywatnej kolekcji Ireneusza Seneckiego. Ekspozycja została również wzbogacona o zdjęcia pochodzące z albumu widoków Suchej i okolic, który został ofiarowany hrabiance Marii Branickiej, która w 1893 wyszła za mąż za hrabiego  Zdzisława Lubomirskiego. Fotografie z tego albumu są najstarszymi znanymi nam obecnie widokami naszego miasta z okresu XIX w.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach pracy muzeum.

Dofinansowano: