Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

kwiecień

05

2013

KONKURS HISTORYCZNO - GEOGRAFICZNY DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE: "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE"

05 kwiecień 2013

KONKURS HISTORYCZNO – GEOGRAFICZNY DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE: ”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE”
Organizatorzy:

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax 33 874 26 05 www.muzeum.sucha-beskidzka.pl, e mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
Miejski OŚrodek Kultury – Zamek ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel/fax. 33 874 13 03 www.zameksuski.pl , e mail: mok@zameksuski.pl


Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę krajoznawczą na temat Suchej Beskidzkiej i Powiatu Suskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, przyrodniczych i turystycznych.

Literatura konkursowa:
1. J. Kociołek – Gminy Babiogórskie - (folder), wyd. 1999 r.
2. M. LeŚniakiewicz – Sucha Beskidzka - (folder) , wyd. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 2008 r.
3. Kalendarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 2006 - Najważniejsze zabytki w miejscowoŚciach leżących pod Babią Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, red. J. Kociołek (w zakresie dotyczącym miejscowoŚci wchodzących w skład Powiatu Suskiego).
4. B. Woźniak, Sucha Beskidzka historia i współczesność, wyd. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 2010.
5. Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierający informacje o miastach partnerskich Suchej Beskidzkiej.
6. strony internetowe: www.sucha-beskidzka.pl , www.muzeum.sucha-beskidzka.pl , www.zameksuski.pl , www.bgpn.pl

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Suskiego.
Każda ze szkół może wytypować maksymalnie 4 uczestników w każdej z kategorii konkursowej, na podstawie wczeŚniej przeprowadzonych eliminacji.
Karty zgłoszeń należy dostarczyć osobiŚcie do Miejskiego OŚrodka Kultury –Zamek w terminie do dnia 25 kwietnia br. lub przesłać na adres e-mail MOK -Zamek: mok@zameksuski.pl
Miejsce i termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 30.04.2013 r. w Sali Rycerskiej suskiego zamku,
przy ul. Zamkowej 1 o godz. 9.00. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów uczestników konkursu.
Charakter konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach dla szkół:
- podstawowych
- gimnazjalnych
Polegać będzie na rozwiązaniu testu, składającego się z 10 pytań zróżnicowanych pod względem stopnia trudnoŚci.
Pytania będą wzbogacone o fotografie związane z regionem, prosimy więc podczas przygotowań o zwrócenie uwagi na ilustracje zawarte w tekstach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 20 minut.
Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich spraw nie ujętych w regulaminie podejmie wspólnie obradująca Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa przyzna dyplomy i nagrody w formie wydawnictw książkowych dla laureatów I, II i III miejsca.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie
www.zameksuski.pl