Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

czerwciec

23

2009

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY GRAFIKI I RYSUNKU PRO FIDE ET PATRIA

23 czerwciec 2009

W dniu 19 czerwca o godz. 17.00 w Sali Rycerskiej zamku w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy grafiki i rysunku "Pro Fide Et Patria - Za Wiarę i Ojczyznę", które zainaugurowało Dni Ziemi Suskiej 2009. Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i Muzeum Narodowego w Warszawie przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka i współpracy Biblioteki Suskiej im dra Michała Żmigrodzkiego.

Wystawę honorowym patronatem objął: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Andrzej Maciejewski. Otwarcie wystawy uŚwietnił występ działającego przy Miejskim OŚrodku Kultury - Zamek, Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione, który zaprezentował muzykę polską z okresu Renesansu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, witając GoŚci, wŚród których nie zabrakło przedstawicieli miast zaprzyjaźnionych, reprezentowanych przez: delegacje z Jaszbereny w Republice Węgierskiej i Fromborka na czele z Panią Burmistrz Krystyną Lewańską, Świata nauki, kultury, sztuki, duchowieństwa oraz samorządu, podkreŚlił kulturotwórczą rolę muzeum i instytucji kultury, które działają w obiekcie zamku oraz znaczenie wystawy, jako szczególnego rodzaju prezentacji dziedzictwa narodowego.

Anna Grochala Kurator Gabinetu Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie, zaprezentowała historię kolekcji od czasów powstania Zbiorów Biblioteczno - Muzealnych do chwili obecnej.

Biblioteka zamkowa, ze względu na wartość i różnorodność prezentowanych zbiorów na przełomie XIX i XX w., nie bez powodu zaliczana była do jednych z najcenniejszych bibliotek prywatnych nie tylko na terenie Galicji, ale również w kraju. Dokładnie po 70. latach od chwili wybuchu II wojny Światowej cenna kolekcja grafiki i rysunku, która jest w posiadaniu MNW, została zaprezentowana w suskim zamku, czyli w pierwotnym miejscu jej zgromadzenia i przechowywania.

Barbara Woźniak dyrektor muzeum, podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowane były w realizację tego przedsięwzięcia, m.in.: Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi za pomoc i dofinansowanie wystawy, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za sfinansowanie zakupu gablot, dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Pani Annie Grochali Kuratorowi Gabinetu Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego w MNW wraz z Panem Piotrem Czyżem i jego pracownikami oraz konserwatorami za współpracę w organizacji wystawy, Panu Rafałowi Lenartowi SpecjaliŚcie ds. Wystaw w Muzeum, który opracował projekt i aranżację całej ekspozycji, współpracownikom oraz Państwu Halinie i Krzysztofowi Pacygom, właŚcicielom firmy Pacyga Import Export z Kukowa, których firma wykonała piękne, stylizowane gabloty ekspozycyjne wg. projektu Rafała Lenarta, które w znacznym stopniu podniosły estetykę oraz bezpieczeństwo prezentowanych w muzeum zbiorów.

Po uroczystym otwarciu wystawy, zaproszeni goŚcie udali się do sal ekspozycyjnych muzeum. Wystawę rozpoczęła prezentacja portretów twórców kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Aleksandra Branickiego, który w 1869 roku zakupił od pisarza cenny zbiór ikonograficzny i umieŚcił w bibliotece zamkowej. W tej sali uzupełnieniem ekspozycji są przykłady ksiąg historycznych i cymeliów pochodzących z biblioteki ze zbiorów rodziny Spannbauerów oraz fotogramy wnętrz biblioteki zamkowej z opisem zasad konserwacji zbiorów grafiki i rysunku z Biblioteki Suskiej wraz z wydaniami Historii Sztuki, autorstwa kustosza biblioteki dra Michała Żmigrodzkiego. Można tam zobaczyć również bardzo ciekawe prace graficzne i rysunkowe związane przede wszystkim z dziejami zamku, zespołu klasztorno koŚcielnego, a także z historią miasta. Następną salę zajmują ryciny z XVI - XVIII wieku, które obrazują historię grafiki polskiej. O bujnym rozwoju drzeworytu w XVI wieku, przede wszystkim w Krakowie, Świadczą przedstawienia drzew genealogicznych dynastii Jagiellonów. Wysoki poziom sztuki graficznej XVII wieku prezentują miedzioryty dwóch znakomitych rytowników związanych z Gdańskiem: Willema Hondiusa i Jeremiasza Falcka.

Różnorodność tematyki, poziomu artystycznego rycin oraz technik graficznych stosowanych w XVIII wieku dobrze oddają między innymi akwaforty i akwatinty Bernarda Bellotta zwanego Canalettem oraz Jeana Baptiste"a Le Prince"a. Ostatnią salę poŚwięcono artystom polskim i z Polską związanym, działającym w XIX wieku, w których twórczoŚci znalazły odbicie różne tendencje artystyczne. Na uwagę zasługują litografie Aleksandra Orłowskiego, litografie i rysunki Henryki Beyer, malownicze widoki miast galicyjskich oraz ryciny o tematyce patriotycznej.

Odrębny zespół stanowią mistrzowskie rysunki wybitnych artystów, wŚród nich Jana Piotra Norblina, Zygmunta Vogla, Franciszka Smuglewicza, Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Kossaka. Uzupełnieniem ekspozycji jest prezentacja multimedialna zbiorów, gdzie można oglądać prace z suskiej kolekcji, które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawie towarzyszy katalog. Wydane zostały również reprodukcje zamku i starego koŚcioła.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej pragnie podziękować również mediom, które sprawowały patronat nad wystawą tj.: Spotkaniom z Zabytkami, Tygodnikowi Powszechnemu, Poznaj Swój Kraj, Gazecie Krakowskiej, Kronice Beskidzkiej, Głosowi Beskidzkiemu, TVP Katowice, Radiu Kraków, MS Ziemia Suska, WiadomoŚciom Turystycznym, Mówią Wieki, Magazynowi Podróżników Globtroter, Kwartalnikowi Urbanistyki i Architektury oraz sponsorom wystawy, wŚród których znaleźli się: Firma Pacyga Import Export, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii i Hotel Monttis w Suchej Beskidzkiej, NadleŚnictwo w Suchej Beskidzkiej, Firma Mijax z Makowa Podhalańskiego, Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Hotel i Restauracja Kasper Suski oraz Firma Mool Bis z Suchej Beskidzkiej.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy: wt.- pt. od 9.00 17.00, sob. - ndz. od 10.00 18.00.Elektroniczny Rejestr Kapliczek

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO