Punkt Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej - Reklama w naszym serwisie
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Reklama w naszym serwisie
Załącznik do Zarządzenia nr 3
Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
z dnia 16 stycznia 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.muzeum.sucha-beskidzka.pl NALEŻĄCEJ DO MUZEUM MIEJSKIEGO

ZAMIESZCZANIE REKLAM DOKONYWANE JEST W OPARCIU
O NINIEJSZY REGULAMIN:


Zlecenie reklamy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

1. Regulamin określa zasady reklam drobnych i ramkowych na stronie internetowej Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

2. Administrator strony zastrzega sobie możliwość swobodnego rozmieszczania zamówionych reklam zależnie od miejsca na stronie.

3. Reklama na stronie internetowej może zawierać maksymalnie do 500 znaków

4. Za treść zamieszczonych reklam odpowiada Zleceniodawca.

5. Administrator strony nie zamieści reklamy:
  • naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne, zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich, zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
  • dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające zezwolenia na handel bronią
  • dotyczących handlu narządami ludzkimi, zabiegów usuwania ciąży
  • reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
  • o charakterze towarzyskim z podtekstem erotycznym
  • niezgodnych z zasadami pisowni polskiej
  • których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności Zleceniodawcy.
6. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji reklamy bez podania przyczyny, szczególnie jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.

7. Na stronie: www.muzeum.sucha-beskidzka.pl ukażą się jedynie opłacone reklamy. Niedotrzymanie terminu płatności reklamy zwalnia Administratora z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

8. Należność za reklamę przyjmuje się według cennika obowiązującego w dniu zapłaty, który stanowi załącznik do regulaminu.

9. Akceptujemy płatności: gotówką lub przelewem na konto Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej:

Bank Spółdzielczy/ O. Sucha Beskidzka
Nr konta: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010.

10. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia/reklamy kwota do zwrotu przekazana zostanie Zleceniodawcy w postaci przelewu na konto bankowe podane przez Zleceniodawcę.

11. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie do 7 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres:
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Dział Informacji Edukacji i Promocji, ul. Zamkowa 1, 24-200 Sucha Beskidzka lub mailem na adres:
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl, it@sucha-beskidzka.pl

12. W przypadku uzasadnionej reklamacji (istotny błąd wypaczający sens, utrudniający zrozumienie treści ogłoszenie/reklamy na stronie internetowej, brak ogłoszenia/reklamy lub nieprawidłowa wersja ogłoszenia/reklamy - nie zawiniony przez Zleceniodawcę) Administrator zobowiązany jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia/reklamy w analogicznym jak na zleceniu formacie i miejscu lub zwrotu gotówki na konto bankowe podane przez Zleceniodawcę.

13. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 rokuo Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą wyłącznie do celów weryfikacyjnych.

14. Administrator oświadcza, że dane osobowe Zlecających zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.

15. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.


PROGNOZA POGODY

Sucha Beskidzka
Szczegóły prognozy dla Suchej Beskidzkiej

MSIT - MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

MSIT

INFORMACJE SPONSOROWANE

FACEBOOK

NASI PRZYJACIELE

MSIT
MSIT
Ilość odwiedzin: 927773