Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej - ceny biletów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

ceny biletów

Cennik zwiedzania muzeum - zamek:

 1. bilet normalny: 9.00 zł
 2. bilet ulgowy: 7.00 zł
 3. dzieci do lat 7: wstęp wolny
 4. lekcje muzealne: 4 zł od osoby

 


Cennik zwiedzania działu etnograficznego – „Domek Ogrodnika:

 1. bilet normalny: 5 zł
 2. bilet ulgowy: 3 zł
 3. dzieci do lat 7: wstęp wolny

Cennik usług przewodnickich po Suchej Beskidzkiej:


Trasa nr 1. (zespół zamkowo-parkowy, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 150 zł / 1 godz. Uwaga!: W przypadku zwiedzania Muzeum cena za usługę przewodnicką wynosi 100 zł

Trasa nr 2. (zespół zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 200 zł / 2 godz. Uwaga!: W przypadku zwiedzania Muzeum cena za usługę przewodnicką wynosi 170 zł

Trasa nr 3. (zespół zamkowo-parkowy, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”, spacer wzdłuż ul. Mickiewicza – wille drewniane, budynek Sądu – budynek dworca kolejowego) – 260 zł / 3 godz. Uwaga!: W przypadku zwiedzania Muzeum cena za usługę przewodnicką wynosi 240 zł

Trasa nr 4. (zespół zamkowo-parkowy – platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 200 zł. Uwaga!: Trasa dostępna tylko w sezonie (od 1 maja do 30 września).Oprowadzanie grup zorganizowanych (zwłaszcza w sezonie) odbywa się o pełnych godzinach zegarowych przez przewodnika muzealnego.

W 2014 roku nie pobiera się dodatkowej opłaty przewodnickiej jeżeli zwiedzanie dotyczy ekspozycji muzealnych.  Jednak w przypadku zgłoszenia chęci zwiedzania miasta Sucha Beskidzka (zespołu kościelno – klasztornego, karczmy „Rzym”, itp.) w Suchej Beskidzkiej Muzeum pobiera opłatę przewodnicką w wysokości 100 zł. (Grupy lub osoby indywidualne muszą być zgłaszane przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem na adres rezerwacje@sucha-beskidzka.pl)

 

Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
 • kombatantom;
 • dziennikarzom;
 • przewodnikom turystycznym.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
 • osobom uhonorowanych tytułem "Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka"
 • pracownikom muzeów krajowych oraz muzeów mających swoje siedziby na terenie UE
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.

Elektroniczny Rejestr Kapliczek

FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RODO